Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Adamowie

Starosta Łukowski działając na podstawie art. 38 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570, 1598, 1852) OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej współwłasność Skarbu Państwa w ½ części, położonej w Adamowie przy ul. Kleeberga, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1406.

Ogłoszenie o przetargu

Regulamin przetargu

Zarządzenie o przetargu