Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020

Zarządu Powiatu Łukowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, sztuki i ppoż.

Szczegóły w załączeniu.

Ogłoszenie /PDF/

Wzór oferty /Word/

Uchwała /PDF/