Ogłoszenie rokowań na sprzedaż nieruchomości

Zarząd Powiatu Łukowskiego ogłasza rokowania  na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Łukowskiego, położonej w  Łukowie.

Rokowania  odbędą  się w dniu 30.09.2019 r.  o godzinie 10.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łukowie, ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków.

Zgłoszenia udziału w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym, w ogłoszeniu o rokowaniach terminem rokowań.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łukowie, ul. Piłsudskiego 17, pok.54, tel. 25 798 22 03 wew.277

Załączniki:

OGŁOSZENIE
Regulamin
Mapa