Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023

Konkurs

Zarządu Powiatu Łukowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, turystyki i krajoznawstwa, ratownictwa i ochrony ludności. Szczegóły w załączeniu.

Ogłoszenie /PDF/

Uchwała /PDF/

Oświadczenie /PDF/

Link do Generatora eNGO: https://powiatlukowski.engo.org.pl/konkursy-trwajace