Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości

Zarząd Powiatu Łukowskiego ogłasza  przetarg  ustny  nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Łukowskiego, położonej w  Łukowie w centralnej części miasta – przy ul. Piłsudskiego 22.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu  08 grudnia 2020r.  o godz. 10.00 w sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego  w Łukowie, ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łukowie, ul. Piłsudskiego 17, pok.54, tel. 25 798 22 03 wew.277

 

Ogłoszenie

Mapa

Regulamin

Uchwała