Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Radoryżu Smolanym

Zarząd Powiatu Łukowskiego ogłasza drugi ustny przetarg ograniczony na łączną sprzedaż wszystkich  nieruchomości rolnych, w tym nieruchomości rolnej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 1002, 1003 i 1142 o łącznej powierzchni 19,92 ha oraz nieruchomości rolnej zabudowanej składającej się z działek nr 1116/11, 1139/1 i 1139/2 o łącznej powierzchni 9,6311 ha, (łączna powierzchnia wszystkich działek 29,5511 ha), stanowiących własność Powiatu Łukowskiego, położonych w Radoryżu Smolanym gm. Krzywda.

Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu upływa w dniu 18 kwietnia 2019 r.
do godziny 1530.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2019 r. o godzinie 1000 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łukowie przy ul. Piłsudskiego 17.

 

/Ogłoszenie/

/Regulamin/

/Mapa działek/ 

/Wzór 1/

/Wzór 2/

/Wzór 3/

/Wzór 4/

/Wzór 5/

/Wzór 6/

/Wzór 7/