Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub/i/ punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub/i/ punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej

Uchwała Zarządu Powiatu Łukowskiego

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie

Załacznik nr 2 do ogłoszenie o konkursie

Załacznik nr 3 do ogłoszenie o konkursie

Załacznik nr 4 do ogłoszenie o konkursie

Załacznik nr 5 do ogłoszenie o konkursie