Ogłoszenie o możliwości zgłaszania kandydatów NGO do komisji konkursowej

Zgłaszanie

Zarząd Powiatu Łukowskiego zawiadamia organizacje pozarządowe o możliwości zgłaszania swoich przedstawicieli na kandydatów do komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie.

Zgłoszenie mogą składać tylko organizacje, które nie będą uczestniczyły w ogłoszonym konkursie.

/OGŁOSZENIE/

/ZGŁOSZENIE/