Obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej

Zakrywanie ust i nosa

Od 16 kwietnia br. został wprowadzony obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej. To może być chustka, szalik czy materiałowa maseczka. Maseczki wielorazowe, aby zachować ich sterylność,  powinniśmy prać regularnie w wysokiej temperaturze, co najmniej 60 °C.

Zgodnie z  nowymi przepisami twarz  trzeba przesłonić po wyjściu z domu, w miejscach ogólnodostępnych, w sklepach lub obiektach usługowych,  na targowiskach (straganach), a także w zakładach pracy oraz m.in. w urzędach, sądach, instytucjach kultury, kościołach, szkołach, bankach, restauracjach i stołówkach, na poczcie, na dworcach itp.

W budynkach wielorodzinnych mieszkańcy muszą zakładać maski także na klatkach schodowych czy w innych częściach nieruchomości wspólnej.

Z obowiązku zakrywania ust i nosa zwolnione są tylko dzieci poniżej 4 lat albo osoby, która nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności.

Obowiązek przesłaniania twarzy nie  dotyczy duchownych podczas obrzędów religijnych, kierowców publicznego transportu zbiorowego, żołnierzy podczas zadań służbowych.

Obowiązek zakrywania ust i nosa dotyczy wszelkiego sposobu poruszania się na terytorium Polski, czyli nie tylko pieszo czy środkami komunikacji publicznej, ale także samochodem, rowerem, motocyklem, skuterem, hulajnogą. W samochodzie nie trzeba nosić maski, jeśli jest w nim jedna osoba albo jedna osoba z dzieckiem do lat 4, a także wówczas, gdy autem poruszają się osoby zamieszkujące lub gospodarujące wspólnie. W pozostałych przypadkach zakrywanie nosa i ust jest obowiązkowe.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 15 kwietnia 2020r., poz. 673)