Nieodpłatna pomoc prawna – ogłoszenie o zgłaszaniu kandydatów do komisji

Ogłoszenie
Ogłoszenie

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Łukowskiego w sprawie możliwości zgłaszania przez organizacje pożytku publicznego kandydatów na członków Komisji w ramach konkursu pn. “Powierzenie w 2022r. organizacjom pozarządowym prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub/i punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Łukowskiego w miejscowościach Adamów i Stoczek Łukowski