Nawigator legislacyjny dla NGO

Nawigator legislacyjny dla NGO

Projekt “Nawigator legislacyjny dla NGO” jest realizowany w ramach Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego i trwa od września 2022 do lipca 2024 roku.

Głównym elementem projektu jest monitoring wszelkich zmian prawnych, które bezpośrednio lub pośrednio dotyczą organizacji pozarządowych. Zebrane informacje są wysyłane w postaci darmowego newslettera do wszystkich zainteresowanych organizacji.

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem: https://klubjagiellonski.pl/projekty/nawigator-legislacyjny-dla-ngo/