„Najpiękniejsza łukowska choinka i ozdoba choinkowa – 2022”

„Najpiękniejsza łukowska choinka i ozdoba choinkowa - 2022”

Muzeum Regionalne w Łukowie zaprasza do wzięcia udziału w kolejnej edycji cyklicznego konkursu pt. „Najpiękniejsza łukowska choinka i ozdoba choinkowa – 2022”.

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie choinki lub ozdoby choinkowej z zastosowaniem ciekawych i oryginalnych materiałów oraz technik zdobienia. Mile widziane będą prace wykonane z wykorzystaniem elementów zdobniczych sztuki ludowej naszego regionu. Jedynym ograniczeniem dla wyobraźni uczestników konkursu jest wysokość choinki, która nie może przekroczyć 50 centymetrów. Prace należy dostarczyć do gmachu Muzeum Regionalnego w Łukowie do 16 grudnia 2022 r. do godziny 15.30.

Wyboru najlepszych prac dokona Komisja Konkursowa, powołana przez organizatora. Ich autorzy otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Regulamin konkursu można znaleźć na stronie internetowej muzeum: www.muzeum.lukow.pl.