Nabór wniosków do Działania 3.9 Udział w targach i misjach

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.9 Udział w targach i misjach, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Wsparciem w ramach Działania 3.9 zostaną objęte projekty polegające na udziale przedsiębiorstw z sektora MŚP województwa lubelskiego w targach i wystawach krajowych o charakterze międzynarodowym oraz w zagranicznych targach, wystawach i misjach gospodarczych. Możliwość wejścia na nowe rynki zagraniczne, ekspansja produktów i usług, promocja oferty firm na rynkach krajowych i międzynarodowych to główne założenia konkursu.

Wnioski można składać w terminie od 30.06.2019 r. do 31.07.2019 r. do godziny 15:00

Instytucja odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu: Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://rpo.lubelskie.pl/nabor-2167-3_9_udzial_w_targach_i_misjach.html