Muzeum Regionalne w Łukowie zbiera nasze historie z dziejów Ziemi Łukowskiej…

Muzeum Regionalne w Łukowie zbiera nasze historie z dziejów Ziemi Łukowskiej…

Muzeum Regionalne w Łukowie oraz Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łukowskiej zwracają się do Państwa z prośbą o spisanie i przekazanie do zbiorów muzeum wspomnień opisujących dzieje Ziemi Łukowskiej w czasie II wojny światowej oraz w okresie powojennym aż do końca lat 80 – tych XX wieku.

Muzeum czeka na biografie, opisy wydarzeń związanych z historią naszego miasta i okolic, jak również opowieści o dawnych obrzędach i zwyczajach naszego regionu. Mile widziane będą zdjęcia i dokumenty rodzinne, ilustrujące opisane wydarzenia, a także nagrane wspomnienia, które pozwolą utworzyć lokalne archiwum historii mówionej.

Otrzymane materiały zostaną włączone do zbiorów muzeum i zabezpieczone, aby przetrwały dla następnych pokoleń. Wybrane prace mogą być publikowane na stronach internetowych, w lokalnej prasie, publikacjach lub wykorzystane na wystawach organizowanych przez muzuem.

Autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody. Podejmowane przez Muzeum działania mają na celu próbę zachowania od zapomnienia wspomnień o naszych bliskich, którzy swoim działaniem zapisali historię Ziemi Łukowskiej.

Opisane wspomnienia oraz cenne pamiątki rodzinne można składać w gmachu Muzeum Regionalnego w Łukowie do dnia 31 marca 2020 r.

 

Szczegółowe informacje:

Muzeum Regionalne w Łukowie,

Piłsudskiego 19, 21-400 Łuków

tel. 25-798-27-16