Kulturalne Wieści z Ziemi Łukowskiej

Kulturalne Wieści z Ziemi Łukowskiej

W ramach współpracy z rozgłośnią Polskiego Radia Lublin zachęcamy do wysłuchania nowej audycji „Kulturalne Wieści z Ziemi Łukowskiej” w magazynie „Druga połowa dnia” pod opieką redaktorską pani Małgorzaty Makowskiej-Maksim.

W audycji rozpoczynającej cykl programów z udziałem przedstawicieli Powiatu Łukowskiego uzyskamy informację na temat wydarzeń kulturalno-sportowych planowanych do realizacji przez samorząd powiatowy. Starosta Łukowski Dariusz Szustek mówi o kalendarzu obejmującym uroczystości patriotyczne,  koncerty, wystawy i przedstawienia przy współudziale różnych instytucji i organizacji pozarządowych. Na szczególną uwagę zasługuje informacja dotycząca cyklicznych wydarzeń planowanych w bieżącym roku.

W kolejnej audycji w nowym cyklu wysłuchamy również wywiadu ze Stanisławem Puchem – dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Łukowie na temat Targów Pracy i Edukacji.

ARCHIWUM  NAGRAŃ  https://www.radio.lublin.pl/news/wiesci-z-ziemi-lukowskiej-2019