Konkurs wiedzy o Gustawie Herlingu-Grudzińskim

Miejska Biblioteka Publiczna im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie ogłasza  konkurs prasowo – czytelniczy wiedzy p.h. „ Gustaw Herling-Grudziński – polski pisarz, eseista, dziennikarz i żołnierz”.

Konkurs ma charakter otwarty. Mogą wziąć w nim udział czytelnicy bibliotek, mieszkańcy powiatu łukowskiego. Ankieta z pytaniami będzie zamieszczona w kilku kolejnych numerach „Wspólnoty Łukowskiej”, dostępna w MBP i filiach oraz na stronie internetowej biblioteki www.biblioteka.lukow.pl. Lista laureatów zostanie ogłoszona w Tygodniu Bibliotek 14 maja 2019 r. na łamach „Wspólnoty Łukowskiej”, na tablicy ogłoszeń w Bibliotece, w Telewizji Master  oraz na stronie internetowej biblioteki.

Wypełnioną ankietę wraz z danymi uczestnika  należy składać do 25 kwietnia 2019 r. w siedzibie Biblioteki lub nadesłać na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza, ul. Wyszyńskiego 24, 21-400 Łuków. Decyduje data stempla pocztowego.

/PLAKAT/

Zapraszamy do udziału w konkursie!