Konkurs plastyczny ,,Łuków wczoraj, dziś i jutro. Jubileusz 790-lecia Miasta Łuków”

konkurs

Stowarzyszenie Przyjazny Łuków, radni Bartłomiej Bryk i Władysław Karaś wraz  z partnerem konkursu samorządem Powiatu Łukowskiego zapraszają dzieci  z przedszkoli i szkół podstawowych z terenu Miasto Łuków do udziału w konkursie plastycznym ,,Łuków wczoraj, dziś i jutro. Jubileusz 790-lecia Miasta Łuków”  pod patronatem Starosty Powiatu Łukowskiego.

Celem konkursu jest m. in.: popularyzacja wiedzy o Łukowie, przypomnienie historii miasta oraz znanych postaci związanych z Łukowem, podkreślenie ważnych wydarzeń z historii i życia Łukowa, czy przybliżenie walorów Łukowa: przyrodniczych, kulturowych, rekreacyjnych, sportowych itp.

Konkurs adresowany jest do dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz do uczniów szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Łukowa i podzielony według 4 kategorii wiekowych: dzieci uczęszczające do przedszkoli i zerówek przedszkolnych, uczniowie szkół podstawowych z klas I–III, uczniowie szkół podstawowych z klas IV–VI, uczniowie szkół podstawowych z klas VII–VIII.

Prace konkursowe należy składać w terminie od 25 kwietnia 2023 r. do 9 czerwca 2023 r. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w terminie do 30 czerwca  2023 r. Tematyka pracy plastycznej powinna nawiązywać do hasła Konkursu „Łuków wczoraj, dziś i jutro. Jubileusz 790-lecia Miasta Łuków”. Zawartość pracy, to co ma przedstawiać, jest dowolna i bazuje na wyobraźni i kreatywności uczestników. Prace konkursowe należy wysłać na adres: Starostwo Powiatowe w Łukowie, ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków z dopiskiem “Konkurs plastyczny: Łuków wczoraj, dziś i jutro. Jubileusz 790-lecia Miasta Łuków” lub dostarczyć osobiście do Kancelarii Starostwa Powiatowego w Łukowie (parter budynku), w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Kapituła konkursowa przyzna nagrody w każdej kategorii wiekowej. Nagrody zostaną wręczone w sposób oficjalny. Pełny regulamin zamieszczamy na stronie internetowej www.powiatlukowski.pl, zaś w przypadku dodatkowych pytań zachęcam do bezpośredniego kontaktu z organizatorem (Bartłomiej Bryk – tel. 511 045 076).

Rys historyczny. Łuków prawdopodobnie założył któryś z książąt piastowskich panujących w dzielnicy krakowskiej w drugiej połowie XII lub na początku XIII wieku. Umowną datą powstania miasta jest rok 1233, z którego pochodzi pierwsza wzmianka historyczna o istniejącej już kasztelanii łukowskiej.

REGULAMIN /PDF/