Konkurs plastyczny – „Łuków i Ziemia Łukowska oczami dzieci i młodzieży”

Muzeum Regionalne w Łukowie ponownie otwarte dla zwiedzających

Muzeum Regionalne w Łukowie oraz Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łukowskiej zapraszają dzieci oraz młodzież ze szkół z terenu Powiatu Łukowskiego do udziału w konkursie plastycznym pt. „Łuków i Ziemia Łukowska oczami dzieci i młodzieży”.

Celem konkursu jest ukazanie piękna naszego regionu i jego promocja. Prace konkursowe powinny przedstawiać krajobraz, architekturę lub miejsca pamięci z terenu Łukowa i Ziemi Łukowskiej.

Prace należy dostarczyć do gmachu Muzeum Regionalnego w Łukowie, w terminie do dnia 30.04.2021 r.

/REGULAMIN/

/OŚWIADCZENIE/