KONKURS „NARKOTYKI I DOPALACZE ZABIJAJĄ”

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza konkurs, którego przedmiotem jest stworzenie MEMU internetowego i animacji w formacie GIF, dotyczących zapobiegania i przeciwdziałania uzależnieniu od narkotyków i dopalaczy. Temat konkursu brzmi: „Narkotyki i dopalacze zabijają” i  ma na celu uświadamianie młodym ludziom o niebezpieczeństwie, jakie niesie za sobą uzależnienie od dopalaczy i narkotyków. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży, które nie ukończyły 18 roku życia. W Konkursie mogą wziąć udział osoby indywidualne lub zespoły składające się z maksymalnie trzech osób, dokonujące zgłoszenia jako jeden Uczestnik. Każdy uczestnik może nadesłać do konkursu maksymalnie 3 MEMY internetowe i 3 animacje w formacie GIF.  W konkursie będą oceniane prace konkursowe w dwóch odrębnych kategoriach – na MEM internetowy i animację w formacie GIF.

UWAGA ! Termin przesyłania propozycji konkursowych został przedłużony do 6 czerwca 2019 r.

Pliki do pobrania: