Konkurs geologiczny

Wiktoria Wysokińskia_amonit_media2

Najcenniejszym zasobem geologicznym gminy Łuków, unikalnym na skalę światową – są pokłady czarnego iłu jurajskiego zawierające skamieniałe muszle amonitów – wymarłych mięczaków morskich. Łukowskie amonity – pod taką nazwą znane są na całym świecie, zachowały w bardzo dobrym stanie skorupę pierwotną. Strukturą, ciekawymi kształtami i niespotykanymi barwami zachwycają nie tylko geologów, ale wszystkich, którzy mieli okazję zobaczyć te skarby. Gmina Łuków od wielu lat popularyzuje wiedzę o amonitach. Jedną z form popularyzacji jest festyn geologiczny, podczas którego można zobaczyć wystawy skał i minerałów, ekspozycje prezentujące świat wymarłych organizmów, wysłuchać prelekcji, wziąć udział w warsztatach artystycznych, grach i konkursach. Tematem wszystkich atrakcji jest amonit. W tym roku, z powodu zagrożenia epidemicznego, festyn nie odbędzie się.
W zamian organizatorzy proponują udział w wirtualnym konkursie geologicznym.

Co kilka dni będzie publikowane wyłącznie na facebookowym profilu gminy Łuków jedno z ośmiu pytań dotyczących walorów geologicznych gminy Łuków z trzema możliwymi odpowiedziami, spośród których poprawna jest tylko jedna. Za każdym razem zostanie nagrodzona ta osoba, która jako pierwsza poda poprawną odpowiedź wpisując w komentarzu pod postem jej symbol: a, b lub c.

Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody – wszystkie z motywem amonita, po odbiór których należy się zgłosić do Urzędu Gminy Łuków, po wcześniejszym uzgodnieniu. Osoby niepełnoletnie proszone są o zgłaszanie się po nagrodę z pełnoletnim opiekunem. Ostateczny termin odbioru nagród mija 31 sierpnia br. Nagrody nie będą wysyłane pocztą.

Pierwsze pytanie konkursowe zostanie opublikowane już w najbliższy piątek – 26 czerwca o godz. 10.00. Terminy publikacji kolejnych pytań będą podawane w kolejnych postach.

Zapraszamy do wspólnej zabawy.

Fot. Wiktoria Wysokińska

Informacja: Urząd Gminy Łuków