KOMUNIKAT WS. REJESTRACJI POJAZDÓW

Informacja Starosty Łukowskiego

Mieszkańcy Powiatu Łukowskiego, którzy oblegają wydział komunikacji w obawie o nałożenie kary za niezarejestrowanie pojazdu do 31 grudnia br., mogą odetchnąć z ulgą. Departament Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury poinformował wydziały komunikacji, że kary za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu nie będą miały zastosowania do czynności sprzed wejścia w życie nowych przepisów.

W ustawie Prawo o ruchu drogowym od 1 stycznia 2020 r. będą obowiązywać zapisy nakładające karę od 200 do 1000 zł na te osoby, które nie zarejestrują pojazdu sprowadzonego do Polski z terytorium Unii Europejskiej lub nie zawiadomią o nabyciu lub zbyciu pojazdu, oczywiście w ustawowym terminie 30 dni.

Ze względu na przeciążenie urzędów ministerstwo infrastruktury zajęło w tej kwestii stanowisko, w którym informuje, że kary będą nakładane w przypadku:

  • sprowadzenia po dniu 31 grudnia 2019 r. albo nabycia pojazdu niebędącego pojazdem nowym, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE, gdy datą sprowadzenia pojazdu jest dzień 31 grudnia 2019 r. i niezarejestrowania ww pojazdu w terminie 30 dni od daty jego sprowadzenia;
  • nabycia lub zbycia pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP po dniu 31 grudnia 2019 r. i niezawiadomienia o tym starosty w terminie 30 dni od daty nabycia lub zbycia.

To oznacza, że obowiązek rejestracji można odłożyć na styczeń.