“Kino Niepodległa 2020”- warsztaty filmowe dla młodzieży i dorosłych

kino niepodległa

W ramach realizacji zadania „Kino Niepodległa 2020”  Łukowski Ośrodek Kultury oraz Kino Łuków zapraszają na projekcje i warsztaty filmowe dla młodzieży i dorosłych.

Warsztaty odbędą się według poniższego harmonogramu:

27 – 31 lipca 2020 godz. 10:30 – bezpłatne projekcje filmowe w Kinie Łuków pod hasłem „Priorytety.

O hierarchii ważności”: Zakazane piosenki, Kanał, Pianista, Powstanie Warszawskie, Miasto 44.

31 lipca 2020 godz. 16:00  – bezpłatne warsztaty online z wędrującym filmoznawcą – temat: Priorytety i wartości w polskim filmie, działanie w formie panelu dyskusyjnego jako kontynuacja dla projekcji filmowych.

10- 14 sierpnia 2020 godz. 10:30  – bezpłatne projekcje filmowe w Kinie Łuków pod hasłem „Relatywizm moralny” : Wielki tydzień, Popiół i diament, 1920 Bitwa Warszawska, Katyń, Pierścionek z orłem w koronie.

14 sierpnia 2020 godz. 16:00 – bezpłatne warsztaty online z wędrującym filmoznawcą – temat: Dylematy i decyzje, działanie w formie panelu

4,5,6,9,10 listopada 2020 godz. 10:30  – bezpłatne projekcje filmowe w Kinie Łuków pod hasłem „Moje korzenie”: Pan Wołodyjowski, Potop, Ogniem i mieczem.

10 listopada 2020 godz. 16:00  – bezpłatne warsztaty online z wędrującym filmoznawcą – temat: Moje korzenie, działanie w formie panelu dyskusyjnego jako kontynuacja dla projekcji filmowych.

Każdego dnia od poniedziałku do piątku  będzie można obejrzeć w Kinie Łuków jeden film zgodnie podaną powyżej kolejnością. Projekcje filmowe będą kanwą do warsztatów filmowych, które każdorazowo zakończą tygodniowy cykl projekcji. Warsztaty przeprowadzą wykwalifikowani filmoznawcy łącząc się w czasie rzeczywistym na video czacie z wykorzystaniem platformy ZOOM. Działanie dedykowane jest dla młodzieży i dorosłych. Wstęp bezpłatny.

Działania w ramach realizacji zadania dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych” oraz logotypu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Źródło: ŁOK