Informacje zimowe

 1. DANE KONTAKTOWE ZARZĄDCÓW DRÓG.
 • Zarządu Dróg Powiatowych
 • Koordynacją całokształtu prac przy zimowym utrzymaniu dróg zajmuje się:
  Kierownik Działu Dróg i Mostów tel. 25 7982020.
 • Dyżury na Obwodzie Nr 1 w Łukowie ul. Łapiguz 112 pełnione są w godz. 5.00 -21.00 tel. 257986086
 • Dyżury na Obwodzie Nr 2 w Stoczku Łukowskim ul. Kościelna 11/1 są pełnione w godz. 5.00 – 21.00 tel. 257970196
 • Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie
 • telefon dyżurny zimowego utrzymania dróg 81 749 53 28
Bieżące informacje o warunkach panujących na całej sieci dróg mogą być udzielane telefonicznie przez dyżurnego tut. Zarządu Dróg pod nr telefonu 81 749-53-28, jak również przez punkty dysponujące sprzętem w dni robocze w godz. 6:00 – 15:00, a przy trudnych warunkach atmosferycznych we wszystkie dni tygodnia w godz. 6:00 – 22:00 lub całodobowo.
 • Obwód Drogowy Łuków, ul. Łapiguz 112 tel. 25 798-97-06
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Rejon w Lubartowie
 • Zimowe Utrzymanie Dróg – tel. 81 855 24 58
 1. DANE KONTAKTOWE SŁUŻ RATOWNICZYCH
 • Komenda Powiatowa Policji w Łukowie tel. 25 797 62 10 tel. alarmowy 112
 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie tel. 25 798 20 88, alarmowy 998, 112
 • Pogotowie Ratunkowe tel. alarmowy 999, 112
 • Pogotowie Energetyczne – Posterunek Energetyczny Łuków tel. 991
 • Pogotowie Gazowe tel. 992
 1. POMOC BEZDOMNYM
 • Całodobowy bezpłatny numer na terenie Województwa Lubelskiego – 987.
 1. URZĘDY MIAST I GMIN
 • Miasto Łuków – 25 798 27 01
 • Miasto Stoczek Łukowski – 25 797 00 01
 • Gmina Adamów – 25 755 31 67
 • Gmina Krzywda – 25 755 11 66
 • Gmina Łuków – 25 798 24 39
 • Gmina Serokomla – 25 755 45 36
 • Gmina Stanin – 25 798 11 18
 • Gmina Stoczek Łukowski – 25 797 00 47
 • Gmina Trzebieszów – 25 796 03 55
 • Gmina Wojcieszków – 25 755 41 01
 • Gmina Wola Mysłowska –  25 754 25 22