Wojewoda Lubelski przekazał łukowskim samorządowcom dotacje na drogi

Dziś, tj. dniu 10. 09. 2019 Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek wręczył samorządom umowy dotacji udzielonej w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

W spotkaniu, które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Łukowie, uczestniczyli Senator RP Stanisław Gogacz, posłowie na Sejm RP Krzysztof Głuchowski i Sławomir Skwarek,  radny Sejmiku Województwa Lubelskiego Ryszard Szczygieł, Z-ca Dyrektora Biura Organizacji, Kadr i Budżetu Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Małgorzata Bogusz, Starosta Łukowski Dariusz Szustek, Wicestarosta Janusz Kozioł, członkowie Zarządu, radni Powiatu Łukowskiego z Przewodniczącym Rady Karolem Ciołkiem na czele, wójtowie gmin i burmistrz Stoczka Łukowskiego.

Podpisane umowy dotyczą 2 zadań powiatowych, których wartość sięga 49 372 438,86 zł,  w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 34 560 707,00 zł. na łącznej długości  31,5 km. Z kolei zadania realizowane na terenie gmin i Miasta Stoczek Łukowski opiewały na łączną wartość 18 981 762,30 zł, przy dofinansowaniu 12 581 618,00 zł na długości dróg 28 km.

Łącznie Powiat i gminy razem zrealizują zadania drogowe na długości ok 60 km za kwotę 68 264 201,16 uzyskując dofinansowanie przekraczające 47 mln zł.  w tej edycji Programu FDS nie uczestniczyło Miasto Łuków i Gmina stoczek Łukowski.

To ogrom zadań inwestycyjnych, do tej pory w województwie niespotykany. Premier Morawiecki podpisał listę Funduszu Dróg Samorządowych w województwie lubelskim na kwotę blisko 530 mln zł.

          POWIAT ŁUKOWSKI

  1. Przebudowa dróg powiatowych 1210L i 1318L

Wartość projektu                              21 990 373,16 zł

Dofinansowanie z FDS 70%             15 393 261,00 zł

Wkład własny                                      6 597 112,16 zł

Długość odcinka (w km) 12,258

 

  1. Przebudowa i remont dróg powiatowych 1345L, 1350L i 1359L

Wartość projektu                               27 382 065,70 zł

Dofinansowanie z FDS 70%              19 167 446,00 zł

Wkład własny                                       8 214 619,70 zł

Długość odcinka (w km) 19,254

 

Łączne wartość projektów        49 372 438,86 zł

Łączne dofinansowanie             34 560 707,00 zł co stanowi 13,17% z puli powiatów dofinansowania dla Województwa Lubelskiego

Łącznie wkład własny                 14 811 731,86 zł 

Łącznie długość (w km)  31,512

 

GMINY POWIATU ŁUKOWSKIEGO

Lp. Gmina Wartość projektów Dofinansowanie % dofinansowania Wkład własny Długość odcinka (w km)
1. Gmina Łuków 4 120 401,21 2 884 280,00 70 1 236 121,21 6,407
2. Miasto Stoczek Łukowski 2 306 790,46 1 614 752,00 70 692 038,46           1,38
3. Gmina Krzywda 1 117 958,60 782 570,00 70 335 388,60 1,545
4. Gmina Trzebieszów 1 490 519,02 1 117 889,00 75 372 630,02 0,997
5. Gmina Stanin 4 687 726,99 2 812 635,00 60 1 875 091,99 5,877
6. Gmina Wojcieszków 1 297 233,94 908 063,00 70 389 170,94           1,48
7. Gmina Wola Mysłowska 1 387 511,60 971 258,00 70 416 253,60 2,644
8. Gmina Serokomla 539 851,62 323 910,00 60 215 941,62 1,226
9. Gmina Adamów 1 943 768,86 1 166 261,00 60 777 507,86 6,377
10. Gmina Stoczek Łukowski 0,00 0,00 0 0,00
11. Miasto Łuków 0,00 0,00 0 0,00

 

Razem gminy 18 891 762,30 12 581 618,00   6 310 144,30          27,933

 

Razem Powiat + Gminy 68 264 201,16 47 142 325,00   21 121 876,16           59,445

 

Galeria ze spotkania