14 sierpnia 2020r. dniem wolnym od pracy w Starostwie Powiatowym w Łukowie

Informacja Starosty Łukowskiego

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 59/2019 Starosty Łukowskiego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia w Starostwie Powiatowym w Łukowie dni wolnych od pracy w 2020 r. informuję, że dniem wolnym od pracy jest dzień 14 sierpnia 2020 r. w zamian za Święto Wojska Polskiego przypadające w sobotę w dniu 15 sierpnia 2020 r.