Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020

Wyniki Konkurs Ofert

Zarządu Powiatu Łukowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego, turystyki i krajoznawstwa oraz ochrony środowiska i ppoż.

 

Szczegóły w załączeniu.

Ogłoszenie /PDF/

Wzór oferty /Word/

Uchwała /PDF/